Om produkten

Spara tusenlappar

Icemaster kan fås med termostatstyrning vilket gör att den är bara i drift när det behövs. Detta sparar du tusenlappar på jämfört med en strömbildare som går kontinuerligt.

Säker produkt

Icemaster är CE-verifierad av ett oberoende testhus och är CE-märkt av tillverkaren. Icemastern skall installeras där det finns ett uttag med jordfelsbrytare.

Surra fast och plugga in

Icemaster levereras enligt dina önskemål med stickpropp eller eurokontakt. Rep medföljer. 

Enkel funktion
I den kraftiga vattenström som propellern skapar, leds det varma bottenvattnet upp till ytan, smälter isen och förhindrar vattnet att frysa.

Driftsäkerhet

Propelleraxeln är tillverkad av rostfritt syrafast stål. Runt motorn monteras en gummibälg. Denna bälg fylls sedan med en biologisk nedbrytbar olja. Gummibälgen är elastisk vilket i teorin innebär att trycket i bälgen blir samma som vattentrycket utanför bälgen. Detta innebär i sin tur att vatten har svårt att tränga in till motorn. I praktiken har denna lösning visat sig fungera väl under de 30 år som Icemaster har funnits på marknaden.

Kapacitet
Ungefärlig kapacitet vid vertikal montering och vid 1,5 till 3,0 meters djup är en vak på 15 till 20 meter i diameter. Vid 45 graders lutning beräknas vaken till 10 x 30 meter. Vakens storlek beror på vilket djup och vilken vattentemperatur det strömmande vattnet har. Tillverkaren kan därför inte ge några garantier på vakens storlek.

Service
Med jämna mellanrum bör du kontrollera sa att offeranoden inte har förbrukats helt. Denna sitter väl synlig utan att något behöver demonteras. Om du haft driftstopp behöver du undersöka varför. Om jordfelsbrytaren i din anläggning löser ut så har du med all sannolikhet fått vatteninträngning i gummibälgen och då behöver du skicka den på service omgående. Jag har bra fraktavtal och skickar gärna en fraktsedel som ni kan använda. Lämpligt emballage kan vara en låda av typ ”flyttkartong”.

Villkor

Icemaster levereras med två års tillverkningsgaranti. Detta innebär att om du följt bruksanvisningen men ändå får driftstopp så har du rätt att få din Icemaster lagad. Du skall omgående meddela driftstopp och så snabbt som möjligt ringa mig för support.

Ägaren måste själv tillse att denna har en försäkring som täcker eventuella kostnader för skador på båt och annan egendom vid driftstopp på Icemastern. Tillverkare, Magnus Nilsson, kommer inte att ersätta dessa kostnader men kommer givetvis att göra allt för att du laga din Icemaster så snabbt som möjligt.

 

Kommentera