Larm & Styrning

Icemaster Strömbildare kan via modell 530 TLS & 550 TLS får med larm och styrning

Bruksanvisning

Att göra med larmboxen:

1

Anslut boxen till uttaget via stickproppen.

 

2

Gå till www.ontechgsm.com. Klicka på “Skapa konto”. Logga sedan in på Ontech control. Gå till “Kontrollpanelen”. Klicka på + för att lägga till din enhet. Här ska du knappa in en fyrsiffrig kod som står på baksidan den grå elboxen. Samma kod står också på SIM-kortet som sitter i larmet som sitter i den grå elboxen.

Under fliken “Enheter” skall “Alarm inputs” vara Normally Closed (N.C)

 

Allmän information

Icemastern är utrustad med en flödesgivare som skickar larm när vatten ej flödar från Icemastern. Denna givare är en magnetkontakt av typen N/C vilket betyder att när vatten flödar så är givarens vita markör i läge “upp” och kretsen är sluten (0,8 ohm). När vatten slutar att flöda så kommer den vita markören att sjunka och hamna i läge “ned” och då bryts kretsen och larm skickas. Larm skickas alltid då markören är i läge “ned” vilket betyder att larm skickas även då larmet själv bryter strömmen på grund av hög utetemperatur (mer än noll grader Celsius)

 

Larmet har temperaturgivare och när denna aktivierats och temperaturen är under angiven temperatur så slås strömmen på och Icemastern startar.

 

Om strömförsörjningen via uttaget (230 volt) försvinner så skickas ett larm om detta. När strömmen kommer tillbaks så skickas ett larm om att strömförsörjning är ok. Samma sak händer också om man drar ur stickproppen ur väggen. Detta kan vara ett bra test att utföra för att kolla om larmfunktionen fungerar.

 

Vänligen

Magnus Nilsson

0708211347

icemaster.se